Stiftelsen, vars kapital utgörs av en donation från THE JAPAN SHIPBUILDING INDUSTRY FOUNDATION, numera Nippon Foundation (Nippon Zaidan), utdelar anslag och stipendier till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Bidragen skall avse stöd till forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistik.

Stiftelsen, vars juridiska hemvist är Stockholm, leds av en oberoende styrelse bestående av japaner och nordiska ledamöter. Stiftelsens ordförande är Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötlands län, vice ordförande för Sverige är Ewa A. Kumlin, chef för Svenska institutet i Paris, och styrelseledamot för Sverige är generalsekreterare Edvard Fleetwood, som även är styrelsens sekreterare.

Stiftelsen har utdelat anslag sedan 1986. Huvuddelen av de svenska anslagen har givits till institutioner och större utbytesprojekt, men även individuella stipendier för studier, forskning eller kontakter förekommer. Ansökningar om anslag för konferensdeltagande liksom för gruppresor har endast i undantagsfall beviljats. Anslag beviljas icke i efterskott för redan genomförda resor eller studieuppehåll. Under senare år har anslag beviljats till högskolestudenter, främst inom områdena teknik och företagsekonomi, som erbjudits möjlighet att företa examensarbeten vid japanska företag eller institutioner. Vissa bidrag har även getts till gymnasieelever som avser tillbringa ett skolår i Japan. Stiftelsen kan emellertid inte förmedla kontakter med företag, institutioner eller skolor. Den årliga anslagssumman har under de senaste åren uppgått till cirka 6 milj. kr, varav ca 1 milj kr delas ut till svenska mottagare.