Velkommen til SJSF Danmark!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation blev grundlagt i 1985. Fonden har til formål at udbygge venskabelige relationer mellem de fem nordiske lande og Japan; at fremme udveksling mellem Norden og Japan; at øge international forståelse samt at medvirke til opnåelse af verdensfred.  Fondens kapital udgøres af en donation fra Nippon Foundation (Nippon Zaidan). Fondens formål søges fremmet gennem økonomisk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning inden for medicin, de humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber og kultur.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundations danske afdeling varetager behandlingen af legater til ansøgere fra Danmark. Der er som udgangspunkt en årlig uddeling med ansøgningsperiode mellem 1. december og 31. januar. Ansøgninger, der modtages uden for denne periode, kan ikke behandles. Svar på ansøgningerne udsendes primo april. I nogle år vil der være en ekstra uddeling i efteråret, det vil i så fald blive annonceret her på siden. NYHEDER: Der vil være en anden ansøgningsrunde 2024! Ansøgningsperioden er 1. august til 1. september (lukker midnat den 1.) Svar kan forventes i begyndelsen af november.

Fonden forventer at modtage en skriftlig beretning om udbyttet af anvendelsen af legatet senest tre måneder efter projektets afslutning/hjemkomsten fra Japan.

Alle ansøgninger skal foregå via det online ansøgningssystem. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet.

  • Næste uddeling er 1. august til. 1 september.
  • Vi modtager kun ansøgninger digitalt. Ønsker man at indsende bilag til ansøgningen der ikke passer dette format (bøger, værker mv.) kan de indsendes til nedenstående adresse, med klar reference til ansøgerens navn og fødselsdato. Indsendt materiale returneres ikke.
  • Vores ansøgningssystem virker bedst med browseren Google Crome.
  • Er du PhD studerende kan du også søge et forskningslegat under vores Japanese Studies legater.
    Bemærk der er en anden ansøgningsfrist til dette legat.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Copenhagen Business School
Att: Anders Weis Christiansen
Porcelænshaven 24, lok. 1.61
DK – 2000 Frederiksberg

Kontakt:
[email protected]
+45 3815 5650