Velkommen til SJSF Danmark!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation blev grundlagt i 1985. Fonden har til formål at udbygge venskabelige relationer mellem de fem nordiske lande og Japan; at fremme udveksling mellem Norden og Japan; at øge international forståelse samt at medvirke til opnåelse af verdensfred.  Fondens kapital udgøres af en donation fra Nippon Foundation (Nippon Zaidan). Fondens formål søges fremmet gennem økonomisk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning inden for medicin, de humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber og kultur.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundations danske afdeling varetager behandlingen af legater til ansøgere fra Danmark. Der er én årlig uddeling, og ansøgningsperioden er årligt mellem 1. december og 31. januar. Ansøgninger, der modtages uden for denne periode, kan ikke behandles. Svar på ansøgningerne udsendes primo april. Fonden forventer at modtage en skriftlig beretning om udbyttet af anvendelsen af legatet senest tre måneder efter projektets afslutning/hjemkomsten fra Japan.

Alle ansøgninger skal foregå via det online ansøgningssystem. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet.

 

 

TIL ANSØGNING

 

Vejledning til digital ansøgning

 

*****VIGTIGT! I øjeblikket virker vores ansøgningssystem bedst med browseren Google Crome.*****

 

  • Ansøgningsfristen er i år søndag 1. december 2020 til lørdag d. 31. januar 2021 (henvendelser besvares indtil 29. jan. kl. 15.00).
  • Vi modtager kun ansøgninger digitalt. Ønsker man at indsende bilag til ansøgningen der ikke passer dette format (bøger, værker mv.) kan de indsendes til nedenstående adresse, med klar reference til ansøgerens navn og fødselsdato.

 

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Copenhagen Business School
Asia Research Comunity
Porcelænshaven 24
Att: Anders Weis Christiansen
DK – 2000 Frederiksberg

 

  • Kontaktperson: Anders Weis Christiansen
  • E-mail adresse: Eventuelle spørgsmål kan rettes til sasakawa@cbs.dk
  • Telefonnummer: +45 3815 5650