Välkommen till SJSF Sverige

*****VIKTIGT! vår hemsida och ansökningssystem fungerar bäst ihop med de senaste versioner av Google Chrome eller Safari som browser!*****
Den svenska sektionen av SJSF fördelar varje år anslag och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige.
Anslag kan gå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen ska avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik. Ansökningar avseende konferensdeltagande liksom för gruppresor eller konstutställningar har endast undantagsvis beviljats.

Ansökningar kan endast skickas in via vårt elektroniska on-line ansökningssystem. Ansökningar och kompletteringar skickade med post eller epost beaktas inte.

Systemet är öppet för att ta emot ansökningar fr o m 1 dec t o m 1 mars kl 23:59. Beslut meddelas normalt under april månad.

För att komma till ansökningssystemet klicka på rutan “Till ansökan/to Application” till höger.

Vänligen läs “anvisningar/guidelines” innan ansökan påbörjas.

De svenska anslagen är avsedda för personer och organisationer med fast anknytning till Sverige. Japaner, exempelvis japanska gästforskare, som vill komma till Sverige ska söka anslag hos den japanska sektionen. Den svenska sektionen kan undantagsvis ta emot ansökningar från en svensk organisation som önskar att bjuda in en framstående japansk expert eller  konstnär för att delta i ett kortvarigt projekt som genomförs i Sverige.

Kontakt med kansliet:

Tel: 08-611 6873

E-post: [email protected]

Kontaktperson i stipendiefrågor är informationssekreterare Marie Tsujita Stephenson.