Velkommen til SJSF Norge

Stiftelsen er formelt registrert i Sverige og med hovedkontor i Stockholm. Den ledes av et styre på 12 medlemmer med den svenske ambassadør Magnus Vahlquist som formann. Fra Norge deltar professor Asbjørn Rolstadås, Trondheim, som norsk viseformann og Dr. Henrik Syse, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) som styremedlem.

Norske søknader behandles av de norske representanter i styret innenfor den del av fondets avkastning som stilles til disposisjon for Norge, for etterfølgende godkjenning av styret.

Tildelinger foretas én gang i året (vanligvis rundt 1. mai). Søknader mottas fra enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner i perioden 1. desember – 15. januar. Alle søknader skal sendes via det online søknadssystemet. Søknader som sendes utenfor søknadsperioden eller i papirform vil ikke bli behandlet.

ÅPNE SØKNADSSKJEMA

  • Nb: Per i dag fungerer Google Chrome best sammen med vårt søknadssystem.

Vennligst les “Rettledning” og “Guidelines“, før du begynner å skrive søknaden.

Kontaktinformasjon:

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Postboks 19 NTNU Hovedbygg
N-7491 TRONDHEIM

Kontaktperson: Jostein Søvik
Mobile: +47 930 59 401
E-mail: Jostein.H.Sovik@sintef.no