Sasakawafondet Norge – The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Søk om reisestipend til spennende studie- eller forskningsreiser til Japan!

Hvert år deler det lokale Sasakawafondet i Norge støtte til prosjekt, reiser eller konsept som bidrar til å videreutvikle vennskapelige forbindelser mellom Japan og de nordiske landene. 

Det bevilges penger i hovedsak til forskning- og studiereiser innen fagområdene teknologi, medisin, humaniora, samfunnsfag, kunst og journalistikk, men det er mulig å søke om støtte til andre aktiviteter som vil styrke båndet mellom Norge og Japan. 

Søknader om reisestipend

Elektroniske søknader mottas fra enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner i perioden 1. desember – 1. mars. Søknad mottas fra personer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner og kan dekke for eksempel reise, opphold og andre kostnader forbundet med prosjekt-/studiereisen. Sasakawafondet dekker ikke lønnskostnader.

Informasjon til deg som skal søke eller har fått støtte. 

For generell informasjon om søknader, se “guidelines”

Neste søknadvindu: 1. desember 2022 og 1. mars 2023

Det gis støtte for ett år om gangen. Det er mulig å søke om midler flere år på rad. Dersom dette er aktuelt bes søkeren om å lage en plan for prosjektet og angi hvilke kostnader som ventes å påløpe i underveis i prosjektperioden. Søknad om videreføring vil bli behandlet på lik linje med andre søkere.

Søknader som sendes inn av norske søkere behandles av professor Asbjørn Rolstadås og professor Henrik Syse; de norske representantene i styret. 

Kontakt

Spørsmål relatert til søknad, tildeling eller andre henvendelser kan sendes til: [email protected]

Sasakawafondet i Sosiale medier

Du finner også Sasakawafondet Norge på Facebook og LinkedIn