Velkommen til SJSF Norge

Stiftelsen er formelt registrert i Sverige og med hovedkontor i Stockholm. Den ledes av et styre på 12 medlemmer med den svenske ambassadør Magnus Vahlquist som formann. Fra Norge deltar professor Asbjørn Rolstadås, Trondheim, som norsk viseformann och Dr. Henrik Syse, Seniorforskare vid Peace Research Institute Oslo (PRIO) som styrelseledamot. Norske søknader behandles av de norske representanter i styret innenfor den del av fondets avkastning som stilles til disposisjon for Norge, for etterfølgende godkjenning av styret.

Tildeling foretas en gang årlig, vanligvis omkring 1 mai. Søknader mottas fra enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner i perioden 1. desember – 15. januar.

Alle søknader skal sendes via det online søknadssystemet. Søknader som ikke oppfyller dette kravet, vil ikke bli behandlet.

Vennligst les “Rettledning” (menyen til høyre) og “Guidelines” (klikk nedenfor), før du begynner å skrive søknaden.

For å komme til søknadsskjemaet, klikk på “Til SØKNADSSKJEMA” nedenfor.

 TIL SØKNADSSKJEMA

Guidelines

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Postboks 19 NTNU Hovedbygg
N-7491 TRONDHEIM

Mobile: +47 930 59 401
Fax: +47 73 59 70 43

E-mail: Jostein.H.Sovik@sintef.no