Historik

 

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) tillkom 1985 genom en betydande donation från Nippon Foundation (då benämnd Japan Shipbuilding Foundation). Syftet var att främja vänskapen och utbytet mellan de nordiska länderna och Japan. Donationen välkomnades av regeringarna i de mottagande länderna.

 

Nippon Foundation, som står under japanska regeringens uppsikt, är en av världens största bidragsgivare till humanitära, sociala, medicinska, utvecklingspolitiska och fredsfrämjande ändamål och är vid sidan av regeringarna den viktigaste finansiären av bl a WHO:s och FAO:s arbete i utvecklingsländerna. SJSF är bara en av många stiftelser som tillkommit genom donationer från Nippon Foundation i syfte att stärka kontakterna mellan Japan och andra länder.

 

Nippon Foundations intäkter härrör uteslutande från vadslagning knuten till tävlingsbåtar, en verksamhet som förvaltas av kommuner i Japan och som står under regeringens kontroll, närmast en motsvarighet till Svenska Spel.

 

Initiativtagare till SJSF var japanen Yohei Sasakawa. Han fick stöd av Ryoichi Sasakawa, ordförande i Nippon Foundation och en nyckelfigur vid uppbyggandet av tävlingsbåtsverksamheten.

 

SJSF är en svensk stiftelse underställd svensk lagstiftning och kontroll. Styrelsen består av företrädare för de fem nordiska länderna och Japan. Ordföranden skall vara svensk. Ledamöterna arbetar helt ideellt utan någon ersättning.

 

Sedan starten 1985 har SJSF till mottagare i Japan och de nordiska länderna delat ut närmare 6 000 anslag och stipendier till ett värde av ca 240 miljoner kr. Mottagare har varit forskare, studenter, skolungdomar, journalister, filmare, arkitekter, vårdpersonal, konstnärer, musiker, högskolor och ideella organisationer.