Inden for 3 måneder efter fuldendt projekt/rejse, bedes legatmodtagere uploade en afrapportering/rejsebeskrivelse via ansøgningsportalen

Rapporten skal indeholde en kortfattet redegørelse af udbyttet af projektet/opholdet samt en oversigt over, hvordan de tildelte midler er blevet anvendt. Fondens bestyrelse glæder sig altid over veludførte rapporter og sætter stor pris på billedmateriale og andre kreative bilag, der evt. vedlægges.

Fonden forbeholder sig retten til at anvende tekstuddrag, billeder og andet materiale fra de indsendte rapporter til brug i fondens publikationer og på fondens hjemmeside. Fonden vil altid orientere de legatmodtagere, der berøres af dette.

 

Herunder ses billede af afrapporteringsblanketten