Om Fondet- The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Fondet skal bidra til å videreutvikle vennskapelige forbindelser mellom Japan og de nordiske landene. Hvert år deler fondet ut ca. 1 million kroner til de norske søkerne. Stipendet gis i hovedsak til forskning-/studiereiser innen fagområdene teknologi, medisin, humaniora, samfunnsfag, kunst og journalistikk. Avhengig av reisens varighet, vil et stipend være i størrelsesorden kr 20-40.000 NOK. Søknad mottas fra personer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

Det gis støtte for ett år om gangen. Det er mulig å søke om midler flere år på rad. Dersom dette er aktuelt bes søkeren om å lage en plan for prosjektet og angi hvilke kostnader som ventes å påløpe i underveis i prosjektperioden. Søknad om videreføring vil bli behandlet på lik linje med andre søkere.

Kontaktperson:

Kunnskapsforvalter Ida Eir Lauritzen
e-post: IdaEir.Lauritzen@sintef.no – mobil +47 414 19 624

Om søknaden

For å søke om midler fra det norske Sasakawafondet må søkeren ha sin skatte-/yrkesmessige virksomhet i Norge. Gjelder søknaden for en gruppe personer, må det fremgå hvem som er kontaktperson. Søknadsteksten skal fortrinnsvis skrives på norsk, men engelsk aksepteres også.

Søknadsperiode: 1. desember – 15. januar. Søknadene behandles samlet innen 1. mai.

Før du søker må du ha følgende klart:

 • CV (gjelder det gruppe er det kontaktpersonens CV som skal benyttes)
 • Anbefalinger: For å få tildelt midler må du legge ved en faglig anbefaling fra faglærer eller veileder.

Fondet gir ikke støtte til:

 • Reiser som begrenser seg til deltagelse på internasjonale konferanser
 • Kommersielle aktiviteter
 • Det gis normalt ikke støtte til dekning av lønnskostnader eller anskaffelse av utstyr

Til deg som har mottatt støtte fra Sasakawa-fondet

Beløpet må anvendes til formålet i løpet av 2 år fra tildelingstidspunkt. Unntak fra denne regelen må avtales skriftlig med Sasakawa-fondet Norge.

Når aktiviteten eller prosjektet er gjennomført skal en kort oppsummering (norsk/engelsk) registreres i søknadssystemet Apply under Rapport.

Tips til hva oppsummeringen kan inneholde:

 • Hva lærte du?
 • Kan du vise til noen resultater?
 • Hvordan skal du bruke dette videre i ditt faglige arbeid?
 • Hvordan skal du dele disse erfaringene?

Legg gjerne ved noen få bilder.

Sasakawa-fondet forbeholder seg retten til å publisere innholdet videre på fondets webside/sosiale medier dersom annet ikke er avtalt.

Søknadens innhold – en anbefaling

 • CV informasjon og informasjon om organisasjon
 • Project summary:

Beskriv bakgrunn og mål for reisen eller prosjektet. Begrunn hvordan dette skal bidra til å styrke båndet mellom Japan og Norge.

 • Budget

Oppgi søknadsbeløp. Sett opp et enkelt budsjett der du beskriver de ulike utgiftene for prosjekt eller reisene. Dersom du mottar midler fra andre kilder enn Sasakawa-fondet eller tidligere mottatt støtte fra fondet, så må dette også oppgis.

 • Merits

“Skryteliste”: Har du tidligere hatt samarbeid eller aktiviteter som er relatert til Japan, kan du føre opp dette under dette punktet.

 • Attachments

Last opp kun vedlegg (PDF) som er relevant for søknaden.

Oppdatert desember 2020