Om søknaden

For å søke om midler fra det norske Sasakawafondet må søkeren ha sin skatte-/yrkesmessige virksomhet i Norge. Gjelder søknaden for en gruppe personer, må det fremgå hvem som er kontaktperson. Søknadsteksten skal fortrinnsvis skrives på norsk, men engelsk aksepteres også.

Søknadsperiode: 1. desember- 1. mars. 

Søknadene behandles av det norske styret, og svar kan forventes i løpet av mai/juni.

Før du søker må du ha følgende klart:

  • CV: Last opp din CV. Gjelder søknaden to søkere bør begge lastes opp. Søker du på vegne av en gruppe er det tilstrekkelig å laste opp kontaktpersonens CV.
  • Anbefalingsbrev: For å få tildelt midler bør du legge ved en faglig anbefaling fra veileder eller lignende.
  • Du må også dokumentere at du har etablert kontakt med noen i Japan.

Prosjekt-/aktivitetsbeskrivelse

Beskriv bakgrunn og mål for reisen eller prosjektet. Begrunn hvordan dette skal bidra til å styrke båndet mellom Japan og Norge.

Budsjett 

Oppgi søknadsbeløp. Sett opp et enkelt budsjett der du beskriver de ulike utgiftene for prosjekt eller reisene. Dersom du mottar midler fra andre kilder enn Sasakawafondet eller tidligere mottatt støtte fra fondet, så må dette også oppgis. Det gis normalt ikke støtte til dekning av lønnskostnader eller anskaffelse av utstyr

Meritter

Trekk frem relevante aktiviteter eller erfaringer. Har du tidligere hatt samarbeid eller aktiviteter som er relatert til Japan, kan du føre opp dette under dette punktet.

Vedlegg

Last opp kun vedlegg (PDF) som er relevant for søknaden.

Fondet gir ikke støtte til:

  • Reiser som begrenser seg til deltagelse på internasjonale konferanser
  • Kommersielle aktiviteter
  • Lønnskostnader

Til deg som har mottatt støtte fra Sasakawa-fondet

Beløpet må anvendes til formålet i løpet av 2 år fra tildelingstidspunkt. Unntak fra denne regelen må avtales skriftlig med Sasakawafondet Norge.

Når aktiviteten eller prosjektet er gjennomført skal en kort oppsummering (norsk/engelsk) registreres i søknadssystemet Apply under Rapport.

Tips til hva oppsummeringen kan inneholde:

  • Hva lærte du?
  • Kan du vise til noen resultater?
  • Hvordan skal du bruke dette videre i ditt faglige arbeid?
  • Hvordan skal du dele disse erfaringene?

Legg gjerne ved noen få bilder.