Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin Suomen osaston hakuaika on vuosittain 1.12.–31.1. Apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään huhtikuun puolessa välissä. Hakemukset voi lähettää vain sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin hallitus on päättänyt seuraavista hakemuksia koskevista ohjeista:

 • Apurahoja myönnetään sellaisiin tarkoituksiin, jotka vahvistavat Pohjoismaiden ja Japanin välisiä yhteyksiä ja ymmärtämystä.
 • Hakijan on lähetettävä hakemuksensa siihen Pohjoismaahan, jossa hän pääasiallisesti toimii.
 • Apurahaa voi hakea myös yhteistyöprojekteihin.
 • Apurahaa voi hakea esimerkiksi Japaniin suuntautuviin opintomatkoihin, symposioihin ja kongressimatkoihin.
 • Toiminnalla on oltava myös laajempaa vaikutusta yksityisen apurahan saajan lisäksi.
 • Tutkijoiden, jotka hakevat apurahaa tieteelliseen toimintaan, tulee olla korkeakoulututkinnon suorittaneita.
 • Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan. Useampivuotisiin projekteihin on haettava joka vuosi uudelleen. Hakijaa pyydetään kuitenkin hakemuksensa yhteydessä esittämään koko projektia koskeva tutkimussuunnitelma sekä erittelemään projektin arvioidut kustannukset eri vuosille.
 • Matkat Japaniin on tehtävä halvimman matkustustavan mukaan (turistiluokan lennot).
 • Myönnetty apuraha on henkilökohtainen.
 • Apurahaa ei myönnetä matkoihin tai tilaisuuksiin, jotka tapahtuvat ennen varojen myöntämisajankohtaa.
 • Apurahoja ei myönnetä puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin.

Hakemuksen sisältö

Hakemuslomake on englanniksi ja japaniksi. Suomen osastolle suunnatun hakemuksen tulee kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemus sisältää lyhyen englanninkielisen selostuksen matkan tarkoituksesta.

SJSF Suomen apurahat myönnetään euroina. Budjetti ja haettu summa ilmoitetaan euroissa.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat:

 • Apurahan käyttötarkoitus.
 • Hakijan taustatiedot ja ansiot.
 • Tieto siitä, onko hakija ollut jo yhteydessä japanilaiseen yhteistyökumppaniin matkan tai hankkeen toteuttamista koskevissa asioissa.
 • Selvitys arvioiduista kustannuksista, joihin tulee sisältyä edestakaiset matkat Japaniin, matka- ja oleskelukustannukset Japanissa jne.

Toteutus ja loppuraportointi

Apuraha on käytettävä hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen kahden vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Mahdollisesta lykkäyksestä apurahan käytössä on neuvoteltava säätiön edustajan kanssa.

Kolmen kuukauden sisällä matkan tai hankkeen päättymisen jälkeen on sähköisen hakujärjestelmän kautta toimitettava raportti. Raportissa on oltava myös lyhyt selostus varojen käytöstä.

HUOM! Suomen Verohallinto edellyttää, että apurahansaaja itse ilmoittaa saamastaan apurahasta. Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation on ruotsalainen säätiö, ja myönnetyt apurahat eivät sen takia automaattisesti näy suomalaisten apurahansaajien esitäytetyissä veroilmoituksissa. Ilmoita veroilmoituksessasi saamastasi apurahasta ja anna lisätietona, että myöntäjä on ruotsalainen verovapaita apurahoja jakava säätiö. Lue lisää: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/

Säätiö

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation -säätiö perustettiin vuonna 1985. Perustamisen teki mahdolliseksi japanilaisen teollisuusjohtajan ja talousmiehen Ryoichi Sasakawan myöntämä suuri lahjoitus. Säätiön päätarkoituksena on kehittää yhteistyötä ja ystävyyssuhteita Pohjoismaiden ja Japanin välillä. Tätä pyritään toteuttamaan myöntämällä tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun ensisijaisesti lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

Säätiö on rekisteröity Ruotsissa ja sen päätoimisto on Tukholmassa. Säätiön johdossa on 12 hengen hallitus puheenjohtajanaan ruotsalainen maaherra Elisabeth Nilsson. Hallituksen suomalaiset jäsenet ovat tohtori Jussi Nuorteva, joka on yksi säätiön hallituksen varapuheenjohtajista, ja professori Sixten Korkman. Säätiön Suomen osaston osa-aikaisena hallintosihteerinä toimii Tove Ekman.

Suomalaiset hallituksen jäsenet käsittelevät suomalaisten hakemukset sen määrärahan puitteissa, jonka säätiön hallitus vuosittain asettaa Suomen käyttöön. Kaikki apurahan saajat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät ja organisaatiot. Suomen osasto myöntää apurahoja Suomessa asuville hakijoille Japaniin suuntautuvaan toimintaan. Japanista Suomeen suuntautuvaan toimintaan haetaan apurahaa säätiön Japanin osastolta.