Tietoja suomalaisille hakijoille

 

Säätiö

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation-säätiö perustettiin vuonna 1985. Perustamisen teki mahdolliseksi japanilaisen teollisuusjohtajan ja talousmiehen Ryoichi Sasakawan välityksellä saatu suuri lahjoitus. Säätiön päätarkoituksena on kehittää edelleen yhteistyötä ja ystävyyssuhteita Pohjoismaiden ja Japanin välillä. Tätä pyritään toteuttamaan mm. opintomatkojen avulla, myöntämällä tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

Säätiö on rekisteröity Ruotsissa ja sen pääpaikka on Tukholmassa. Säätiön johdossa on 12 hengen hallitus puheenjohtajanaan ruotsalainen maaherra Elisabeth Nilsson. Hallituksen suomalaiset jäsenet ovat pääjohtaja Jussi Nuorteva, joka on yksi säätiön hallituksen varapuheenjohtajista ja professori Sixten Korkman.

Suomalaiset hallituksen jäsenet käsittelevät suomalaisten hakemukset sen määrärahan puitteissa, jonka säätiön hallitus vuosittain asettaa Suomen käyttöön. Apura hapää–tökset tehdään 28.2. mennessä. Kaikki apurahan saajat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse.

Apurahoja myönnetään kerran vuodessa.

Hakemuksia voivat jättää yksityiset henkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot.Varoja myönnetään Japaniin suuntautuvaan toimintaa. Japanista Suomeen suuntautuvaan toimintaan rahoitus tulee hakea säätiön Japanin osastolta. Huomatkaa hakuaika.

Hakemuksia koskevat ohjeet

Hallitus on päättänyt seuraavista hakemuksia koskevista ohjeista:

–         varoja ei myönnetä puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin;

–         apurahaa voi hakea yhteistyöprojekteihin, kysy lisäohjeet;

–         Japaniin suuntautuviin opintomatkoihin, symposioihin ja kongresseihin osallistumiseen;

–         varat on käytettävä sellaisiin tarkoituksiin, jotka vahvistavat Pohjoismaiden ja Japanin välisiä yhteyksiä ja ymmärtämystä;

–         toiminnalla on oltava myös laajempaa vaikutusta yksityisen apurahan saajan lisäksi;

–         tutkijoiden, jotka hakevat apurahaa tieteelliseen toimintaan, tulee olla korkeakoulututkinnon suorittaneita;

–         apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan. Useampivuotisiin projekteihin on haettava joka vuosi uudelleen. Hakijaa pyydetään kuitenkin hakemuksensa yhteydessä esittämään koko projektia koskeva tutkimussuunnitelma sekä erittelemään projektin arvioidut kustannukset eri vuosille;

–         matkat Japaniin on tehtävä halvimman matkustustavan mukaan (turistiluokka,  jne.);

–         myönnetty apuraha on henkilökohtainen;

–         apurahaa ei myönnetä matkoihin ja/tai tilaisuuksiin, jotka tapahtuvat ennen varojen myöntämisajankohtaa;

–         hakijan on lähetettävä hakemuksensa siihen Pohjoismaahan, jossa hän pääasiallisesti toimii.

Hakemuksen sisältö

–         Hakemuksen tulee aina sisältää seuraavat seikat:

–         apurahan käyttötarkoitus

–         hakijan taustatiedot ja ansiot

–         tieto siitä, onko hakija ollut jo yhteydessä Japaniin matkan/projektin toteuttamista koskevissa asioissa

–         selvitys arvioiduista kustannuksista, joihin tulee sisältyä edestakaiset matkat Japaniin, matka- ja oleskelukustannukset Japanissa jne.

–         lyhyt englanninkielinen selostus matkan tarkoituksesta.

Apurahan valuuttalaji

Sasakawa-säätiön apurahat myönnetään euroina.

Toteutus/Loppuraportointi

Myönnetyt varat on käytettävä hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen kahden vuoden kuluessa varojen myöntämisestä. Mahdollisesta lykkäyksestä varojen käytöstä on neuvoteltava säätiön edustajan kanssa.

Matkan/projektin päättymisen jälkeen on Sasakawa-säätiölle toimitettava hakujärjestelmän sähköinen raportti kolmen (3) kuukauden sisällä matkan/projektin päättymisestä. Raportissa on oltava myös lyhyt selostus varojen käytöstä.

SJSFn Suomen osaston hakuaika päättyy joka vuosi 31.tammikuuta. Apurahapäätökset ilmoitetaan apurahan saajille 28.2.
Hakemukset voi lähettää vain sähköisenä on-line hakemuksena. Postin tai spostin kautta lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Järjestelmä on avoin ajalla 1.12.-31.1.
https://sjsf.se/local-pages/finland/suomeksi/